Nhạc sĩ: Lm. DUYLINH.PHN

Vì danh Giêsu Mến Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 40

Hát trên đồi cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 212

Lời tình ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Lầm lỗi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Con muốn quên đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144

Khóc cánh hoa tàn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Lời than của đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Đêm hoa tuyết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144