Album: Thiên Chúa Của Tôi Vol.1

Nghe Album: Thiên Chúa Của Tôi Vol.1

Các bài hát trong Album: Thiên Chúa Của Tôi Vol.1

Cúi đầu

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Xin đừng bỏ con

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Niềm vui của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 268

Tình ca sáng thế

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Tâm khúc mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Nếu Chúa hỏi

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Thiên Chúa của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Tìm Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Bước đi trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Hoa trong kẻ đá

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Tưởng niệm Golgotha

Trình bày: | Lượt nghe: 134