Album: Dấu Ấn Tình Yêu 2 (Có Một Tình Yêu)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 2 (Có Một Tình Yêu)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 2 (Có Một Tình Yêu)

Khung trời tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 327

Như đóm lửa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Hoa dại

Trình bày: , , | Lượt nghe: 342

Chỉ một Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 257

Có một tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,683