Nhạc sĩ: Nguyên Thanh

Album Giáng Sinh Thế Kỷ 21

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Con thờ lạy

Trình bày: | Lượt nghe: 1,012

Hãy vùng đứng

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Tìm Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Khi Ngài dang tay

Trình bày: | Lượt nghe: 25

Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Tựa nai khát

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Mẹ Thiên Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,380

Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: , | Lượt nghe: 70

Mẹ trinh khiết

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Nhành Mân Côi dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Bên sông Babilon

Trình bày: , | Lượt nghe: 258