Album: Hòa Khúc Tạ Ơn

Nghe Album: Hòa Khúc Tạ Ơn

Các bài hát trong Album: Hòa Khúc Tạ Ơn

Hiến lễ Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,171

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Lượt nghe: 457

Ngọn nến lung linh

Trình bày: | Lượt nghe: 2,195

Hương Kinh La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Trong tình yêu Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Kinh đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 240