Album: Giêsu Tình Yêu Của Tôi

Nghe Album: Giêsu Tình Yêu Của Tôi

Các bài hát trong Album: Giêsu Tình Yêu Của Tôi

Với Chúa con đi

Trình bày: , | Lượt nghe: 554

Những khát mong

Trình bày: | Lượt nghe: 850

Giêsu, tôi hát về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 363

Nhạc khúc yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 657

Mỗi ngày đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 789

Biến đổi đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 362

Niềm vui ơn cứu độ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,727

Chúa trong đời con

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,393

Thao thức một đời

Trình bày: | Lượt nghe: 428

Giêsu, Tình Yêu của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 611

Tình ca tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 6,627