Album: Giêsu Tình Yêu Của Tôi

Nghe Album: Giêsu Tình Yêu Của Tôi

Các bài hát trong Album: Giêsu Tình Yêu Của Tôi

Với Chúa con đi

Trình bày: , | Lượt nghe: 575

Những khát mong

Trình bày: | Lượt nghe: 895

Giêsu, tôi hát về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 379

Nhạc khúc yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 718

Mỗi ngày đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 802

Biến đổi đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 369

Niềm vui ơn cứu độ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,806

Chúa trong đời con

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,604

Thao thức một đời

Trình bày: | Lượt nghe: 438

Giêsu, Tình Yêu của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 631

Tình ca tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 6,819