Nhạc sĩ sĩ: Nguyễn Khắc Tuần

Lạy Mẹ Fatima

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Trái tim Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Hồng Ân Chúa bao la

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,746

Đền tạ trái tim Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 224

Đền tạ Trái tim Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 847