Nhạc sĩ: Nguyễn Khắc Tuần

Lạy Mẹ Fatima

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Trái tim Người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Hồng Ân Chúa bao la

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,685

Đền tạ trái tim Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 223

Đền tạ Trái tim Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 810