Album: Mùa Chay Và Phục Sinh 2

Nghe Album: Mùa Chay Và Phục Sinh 2

Các bài hát trong Album: Mùa Chay Và Phục Sinh 2

Người yêu của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Chỉ vì tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Thập Giá Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Lời kinh sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 635