Album: Thánh Tâm Giêsu 3 - Lòng Thương Xót Chúa

Nghe Album: Thánh Tâm Giêsu 3 - Lòng Thương Xót Chúa

Các bài hát trong Album: Thánh Tâm Giêsu 3 - Lòng Thương Xót Chúa

Quả tim mới

Trình bày: | Lượt nghe: 438

Xin dủ lòng thương

Trình bày: | Lượt nghe: 975

Lòng Chúa nhân ái

Trình bày: | Lượt nghe: 375

Tình Phụ tử

Trình bày: , | Lượt nghe: 72

Hát mừng tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 97