Album: Thánh Tâm Giêsu 3 - Lòng Thương Xót Chúa

Nghe Album: Thánh Tâm Giêsu 3 - Lòng Thương Xót Chúa

Các bài hát trong Album: Thánh Tâm Giêsu 3 - Lòng Thương Xót Chúa

Quả tim mới

Trình bày: | Lượt nghe: 334

Xin dủ lòng thương

Trình bày: | Lượt nghe: 918

Lòng Chúa nhân ái

Trình bày: | Lượt nghe: 338

Tình Phụ tử

Trình bày: , | Lượt nghe: 58

Hát mừng tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 81