Album: Ngợi Ca Danh Chúa 3

Nghe Album: Ngợi Ca Danh Chúa 3

Các bài hát trong Album: Ngợi Ca Danh Chúa 3

Cách biệt đất trời

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Là con dấu yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Như một con nai

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Kinh diễm tình

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Chẳng bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 29