Album: Trong Đau Thương Hãy Mừng Vui

Nghe Album: Trong Đau Thương Hãy Mừng Vui

Các bài hát trong Album: Trong Đau Thương Hãy Mừng Vui

Ở nơi nào

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Một hài nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 302

Con thuộc về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Chỉ có một Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Giêsu, con hát về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 51