Nhạc sĩ: Lm. Quang Uy

Cùng Mẹ Xin Vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Sự sống từ Cha (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Noel Noel (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Mong chẳng còn gì

Trình bày: | Lượt nghe: 264

Khúc diệu ca

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Thập giá nở hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,361

Tình ca thập giá

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Mong chẳng còn gì

Trình bày: | Lượt nghe: 1,040

Hạnh ngộ

Trình bày: | Lượt nghe: 476