Nhạc sĩ: Duy Tân

Chúa đã viếng thăm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Ngôi Lời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 262

Đây Tháng Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,113

Trời cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,216

Trời cao

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Đây mùa hoa đã về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,094