Album: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 2

Nghe Album: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 2

Các bài hát trong Album: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 2