Album: Lời Ngài Con Hát 2

Nghe Album: Lời Ngài Con Hát 2

Các bài hát trong Album: Lời Ngài Con Hát 2

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: , | Lượt nghe: 354

Nhân loại vẫn cần

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Yêu cho đến cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 470

Đến để phục vụ

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Ơn Chúa gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Một Chúa yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 422