Album: Suy Niệm 9 - Kiếp Người 1

Nghe Album: Suy Niệm 9 - Kiếp Người 1

Các bài hát trong Album: Suy Niệm 9 - Kiếp Người 1

Kiếp nhân sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 477

Cát bụi

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Kiếp cỏ hoang

Trình bày: | Lượt nghe: 255

Giờ chờ đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Xin cảm tạ Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 948