Ca sĩ: Kim Thanh (*)

Tiểu sử Kim Thanh (*)

Album Kim Thanh (*)

MV Kim Thanh (*)

Bài hát Kim Thanh (*)

Tin yêu Chúa (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Chúa đã im lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Canvê năm xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Lời cầu chiều hôm

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Mẹ đứng đó

Trình bày: , | Lượt nghe: 123