Ca sĩ: Kim Thanh (*)

Tiểu sử Kim Thanh (*)

Album Kim Thanh (*)

MV Kim Thanh (*)

Bài hát Kim Thanh (*)

Tin yêu Chúa (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Chúa đã im lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Canvê năm xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Lời cầu chiều hôm

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Mẹ đứng đó

Trình bày: , | Lượt nghe: 153