Ca sĩ: Thu Trang

Tiểu sử Thu Trang

Album Thu Trang

MV Thu Trang

Bài hát Thu Trang

Nguyện Trời Cao

Trình bày: , | Lượt nghe: 167

Để Chúa Đến

Trình bày: , | Lượt nghe: 3,887

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Kinh dâng mình

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 125

Xin ơn hiệp nhất

Trình bày: , | Lượt nghe: 311

Lời trên Thập giá

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 296

Đường tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 68

Hạnh phúc của con

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Dâng Ngài cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Sao Chúa gọi con 1

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Hết nghe chuông Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Một hài nhi

Trình bày: , | Lượt nghe: 578