Ca sĩ: Thu Trang

Tiểu sử Thu Trang

Album Thu Trang

MV Thu Trang

Bài hát Thu Trang

Nguyện Trời Cao

Trình bày: , | Lượt nghe: 170

Để Chúa Đến

Trình bày: , | Lượt nghe: 3,910

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Kinh dâng mình

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 125

Xin ơn hiệp nhất

Trình bày: , | Lượt nghe: 326

Lời trên Thập giá

Trình bày: | Lượt nghe: 227

Dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 431

Đường tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 71

Hạnh phúc của con

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Dâng Ngài cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Sao Chúa gọi con 1

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Hết nghe chuông Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Một hài nhi

Trình bày: , | Lượt nghe: 579