Ca sĩ: Thu Trang

Tiểu sử Thu Trang

Album Thu Trang

MV Thu Trang

Bài hát Thu Trang

Nguyện Trời Cao

Lượt nghe: 172

Để Chúa Đến

Sáng tác: | Lượt nghe: 3,968

Tạ ơn Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 71

Dâng Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 520

Chốn hy vọng của ta

Sáng tác: | Lượt nghe: 30

Đường tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 73

Tiếng hát từ đồng xanh

Sáng tác: | Lượt nghe: 96

Chốn hy vọng của ta

Sáng tác: | Lượt nghe: 34

Hạnh phúc của con

Sáng tác: | Lượt nghe: 90

Dâng Ngài cuộc đời

Sáng tác: | Lượt nghe: 143

Sao Chúa gọi con 1

Sáng tác: | Lượt nghe: 49

Khúc hát Thiên thần

Sáng tác: | Lượt nghe: 259

Một hài nhi

Sáng tác: | Lượt nghe: 601