Ca sĩ: Thu Trang

Tiểu sử Thu Trang

Album Thu Trang

MV Thu Trang

Bài hát Thu Trang

Nguyện Trời Cao

Trình bày: , | Lượt nghe: 115

Để Chúa Đến

Trình bày: , | Lượt nghe: 3,206

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Kinh dâng mình

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 104

Xin ơn hiệp nhất

Trình bày: , | Lượt nghe: 256

Lời trên Thập giá

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Đường tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 61

Hạnh phúc của con

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Dâng Ngài cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Sao Chúa gọi con 1

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Hết nghe chuông Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 24

Một hài nhi

Trình bày: , | Lượt nghe: 396