Ca sĩ: Thu Trang

Tiểu sử Thu Trang

Album Thu Trang

MV Thu Trang

Bài hát Thu Trang

Nguyện Trời Cao

Trình bày: , | Lượt nghe: 166

Để Chúa Đến

Trình bày: , | Lượt nghe: 3,840

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Kinh dâng mình

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Xin Chúa ở lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 120

Xin ơn hiệp nhất

Trình bày: , | Lượt nghe: 290

Lời trên Thập giá

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Đường tình yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 66

Hạnh phúc của con

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Dâng Ngài cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Sao Chúa gọi con 1

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Hết nghe chuông Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 24

Một hài nhi

Trình bày: , | Lượt nghe: 549