Album: Sơn Ca 3

Nghe Album: Sơn Ca 3

Các bài hát trong Album: Sơn Ca 3

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Bóng nhỏ Giáo đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Đêm kỹ niệm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 54

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Màu xanh Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 264

Hai mùa Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Mùa sao sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 242

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 241

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Hồi chuông nửa đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26