Album: Sơn Ca 3

Nghe Album: Sơn Ca 3

Các bài hát trong Album: Sơn Ca 3

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Bóng nhỏ Giáo đường

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Đêm kỹ niệm

Trình bày: , | Lượt nghe: 60

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Màu xanh Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 277

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 278

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Lượt nghe: 241

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Hồi chuông nửa đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 26