Album: Sơn Ca 3

Nghe Album: Sơn Ca 3

Các bài hát trong Album: Sơn Ca 3

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Bóng nhỏ Giáo đường

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Đêm kỹ niệm

Trình bày: , | Lượt nghe: 75

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Màu xanh Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 322

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 381

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Lượt nghe: 249

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Hồi chuông nửa đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 30