Album: Sơn Ca 3

Nghe Album: Sơn Ca 3

Các bài hát trong Album: Sơn Ca 3

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Bóng nhỏ Giáo đường

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Đêm kỹ niệm

Trình bày: , | Lượt nghe: 74

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Màu xanh Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 317

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 364

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Hồi chuông nửa đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 29