Album: Sơn Ca 3

Nghe Album: Sơn Ca 3

Các bài hát trong Album: Sơn Ca 3

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Bóng nhỏ Giáo đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Đêm kỹ niệm

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 56

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Màu xanh Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 271

Hai mùa Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Mùa sao sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 273

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 240

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Hồi chuông nửa đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26