Album: OP Vol.3 - Hạt Cải

Nghe Album: OP Vol.3 - Hạt Cải

Các bài hát trong Album: OP Vol.3 - Hạt Cải

Hạt cải

Trình bày: , | Lượt nghe: 112

Thế là hết

Trình bày: | Lượt nghe: 293

Có bao giờ em

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Âm hưởng

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Nén bạc

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Mưa

Trình bày: | Lượt nghe: 73