Album: Tâm Tư Dâng Mẹ

Nghe Album: Tâm Tư Dâng Mẹ

Các bài hát trong Album: Tâm Tư Dâng Mẹ

Tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Giao cảm

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Một chiều tâm tư

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Hạt kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Trước ngai Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Lời kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 516

Sứ Điệp Fatima

Trình bày: | Lượt nghe: 802

Dâng Mẹ chiều nay

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Về bên Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 257

Hoa đời dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 517

Sắc hoa đời dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 807