Album: Tình Chúa Diệu Kỳ

Nghe Album: Tình Chúa Diệu Kỳ

Các bài hát trong Album: Tình Chúa Diệu Kỳ

Mãi là Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Tấm bánh cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Thờ lạy Ba Ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Tri ân tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 260

Đừng giận con Chúa nhé

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Lòng sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Vì yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Tình yêu vô biên

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Tình Chúa diệu kỳ

Trình bày: | Lượt nghe: 540

Lời Kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 303

Luôn có Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 103

Xin ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 412