Album: Tình Chúa Diệu Kỳ

Nghe Album: Tình Chúa Diệu Kỳ

Các bài hát trong Album: Tình Chúa Diệu Kỳ

Mãi là Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Tấm bánh cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Thờ lạy Ba Ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Tri ân tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Đừng giận con Chúa nhé

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Lòng sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Vì yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Tình yêu vô biên

Trình bày: | Lượt nghe: 268

Tình Chúa diệu kỳ

Trình bày: | Lượt nghe: 557

Lời Kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 327

Luôn có Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 106

Xin ở lại với con

Trình bày: | Lượt nghe: 440