Album: Hải Âu Thánh Ca 5 - Lệ Hằng

Nghe Album: Hải Âu Thánh Ca 5 - Lệ Hằng

Các bài hát trong Album: Hải Âu Thánh Ca 5 - Lệ Hằng

Bàn tay

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Đỉnh trời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 636

Biết Chúa biết con

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Ôi nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 587

Nếu một lần

Trình bày: | Lượt nghe: 675

Xin Ngài thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Cầu cho Cha Mẹ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 403

Lời thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 368