Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Đông (Phượng Linh)

Bóng nhỏ Giáo Đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Bóng nhỏ Giáo Đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48