Album: Đường Tình Thập Giá

Nghe Album: Đường Tình Thập Giá

Các bài hát trong Album: Đường Tình Thập Giá

Đường tình Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 210

Tình yêu Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 1,242

Niềm đau của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Đỉnh cao Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 541

Đường tình nào

Trình bày: | Lượt nghe: 515

Hoan ca Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Ánh lửa Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 442

Lên núi Sion

Trình bày: , | Lượt nghe: 85