Ca sĩ: Duy Linh

Tiểu sử Duy Linh

Album Duy Linh

MV Duy Linh

Bài hát Duy Linh

Vì giê-xu sống

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 261

Chúa Đã Trao Phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Lời Kinh Hoà Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 109

Tôi sung sướng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 228

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 328

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 314

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 550

Mất mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 336

Mất Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 302