Ca sĩ: Duy Linh

Tiểu sử Duy Linh

Album Duy Linh

MV Duy Linh

Bài hát Duy Linh

Vì giê-xu sống

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 256

Chúa Đã Trao Phó

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Lời Kinh Hoà Bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Ôi Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 108

Tôi sung sướng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 226

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 319

Mừng Sinh Nhật Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 260

Magnificat

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 540

Mất mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 333

Mất Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 292