Album: Hoa Dâng Mẹ - Lm. Bùi Ninh

Nghe Album: Hoa Dâng Mẹ - Lm. Bùi Ninh

Các bài hát trong Album: Hoa Dâng Mẹ - Lm. Bùi Ninh

Ngũ bái 1

Trình bày: , | Lượt nghe: 960

Tung hô danh Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 419

Ngũ sắc hoa dâng 1

Trình bày: | Lượt nghe: 936

Bài ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 721

Mùa Hoa đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 1,200

Ngũ bái 2

Trình bày: | Lượt nghe: 1,650

Dâng hoa kính mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 2,454

Ngũ sắc hoa dâng 2

Trình bày: | Lượt nghe: 970