Album: Khoảng Lặng Tâm Tư ...

Nghe Album: Khoảng Lặng Tâm Tư ...

Các bài hát trong Album: Khoảng Lặng Tâm Tư ...

Con đường Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 625

Hát khúc hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Con đường phục vụ

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Khúc tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 262

Hiền phụ không tên

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Ephratha

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Hành trang vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 428

Ca khúc nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Hiến Lễ cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 615