Album: Khoảng Lặng Tâm Tư ...

Nghe Album: Khoảng Lặng Tâm Tư ...

Các bài hát trong Album: Khoảng Lặng Tâm Tư ...

Con đường Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 662

Hát khúc hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Con đường phục vụ

Trình bày: | Lượt nghe: 214

Khúc tân ca

Trình bày: | Lượt nghe: 270

Hiền phụ không tên

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Ephratha

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Hành trang vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 437

Ca khúc nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Hiến Lễ cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 703