Album: Lm. Thái Nguyên Vol.13 - Tâm Tình Mùa Vọng

Nghe Album: Lm. Thái Nguyên Vol.13 - Tâm Tình Mùa Vọng

Các bài hát trong Album: Lm. Thái Nguyên Vol.13 - Tâm Tình Mùa Vọng

Trời ca hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Dọn đường đón Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,205

Hãy tỉnh thức

Trình bày: | Lượt nghe: 2,530

Dám ra khỏi mình

Trình bày: | Lượt nghe: 2,306

Vui lên

Trình bày: | Lượt nghe: 535

Chân thành sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 1,362