Album: Tri Ân Tình Chúa

Nghe Album: Tri Ân Tình Chúa

Các bài hát trong Album: Tri Ân Tình Chúa

Ai hiểu được

Trình bày: | Lượt nghe: 264

Tâm ca đường thơ ấu

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Cho một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 397

Chúa thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 273

Niệm suy tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Một đời tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 419

Tất cả vì tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 391

Bước theo Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 936

Magnificat

Trình bày: , | Lượt nghe: 778