Album: Tri Ân Tình Chúa

Nghe Album: Tri Ân Tình Chúa

Các bài hát trong Album: Tri Ân Tình Chúa

Ai hiểu được

Trình bày: | Lượt nghe: 258

Tâm ca đường thơ ấu

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Cho một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 375

Chúa thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Niệm suy tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Một đời tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 378

Tất cả vì tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 341

Bước theo Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 774

Magnificat

Trình bày: , | Lượt nghe: 729