Album: Khi Con Suy Tưởng

Nghe Album: Khi Con Suy Tưởng

Các bài hát trong Album: Khi Con Suy Tưởng

Chúa đã yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 669

Thuyền đời

Trình bày: | Lượt nghe: 223

Theo hương trầm bay

Trình bày: | Lượt nghe: 437

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Tạ ơn trời

Trình bày: , | Lượt nghe: 91

Ca dao tình Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 513

Không phải con

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,035