Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.6 - Đường Về Nhà Cha

Nghe Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.6 - Đường Về Nhà Cha

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.6 - Đường Về Nhà Cha

Vì danh Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Biển hồ Tibêria

Trình bày: , | Lượt nghe: 81

Bài ca Đức Ái

Trình bày: | Lượt nghe: 541

Ngày đó

Trình bày: , | Lượt nghe: 150

Đường về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Tình yêu Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Xin chữa lành con

Trình bày: | Lượt nghe: 527

Hoa đá đơm bông

Trình bày: | Lượt nghe: 345