Ca sĩ: Diệu Hiền

Tiểu sử Diệu Hiền

Album Diệu Hiền

MV Diệu Hiền

Bài hát Diệu Hiền

Đóa Hoa Hồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Hồng Ân Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Đến Với Lòng Chúa Xót Thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Một Mình Con Với Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Con Yêu Mẹ Nhiều

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Thân Con Là Bụi Đất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 210

Sao Ngài Gọi Con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 83

Con Đọc Kinh Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 363

Dâng Mẹ Tình Đôi Lứa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 390

Từ Ngày Có Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 189

Yêu Người Như Chúa Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 6,459

Tình Yêu Trong Cuộc Đời

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 316

Cain Em Con Đâu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 183

Có Nhau Từ Đây

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 69

Lỗi hẹn (Slideshow)

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 51

Chúa là Mục tử (Slideshow)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Nhớ mẹ (Slideshow)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30