Album: Thánh Giá Đời

Nghe Album: Thánh Giá Đời

Các bài hát trong Album: Thánh Giá Đời

Vác Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Dưới gác chuông

Trình bày: | Lượt nghe: 71

La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Ánh sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Thánh Giá đời

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 795

Thánh Anrê Dũng Lạc

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 317

Hãy tu thân

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Thánh Lê Thị Thành

Trình bày: | Lượt nghe: 62