Album: Thánh Giá Đời

Nghe Album: Thánh Giá Đời

Các bài hát trong Album: Thánh Giá Đời

Vác Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Dưới gác chuông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Ánh sáng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Thánh Giá đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 529

Thánh Anrê Dũng Lạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 308

Thánh Gia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Hãy tu thân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Thánh Lê Thị Thành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50