Album: Tình Ngài Gọi Con 1 - Chạnh Thương

Nghe Album: Tình Ngài Gọi Con 1 - Chạnh Thương

Các bài hát trong Album: Tình Ngài Gọi Con 1 - Chạnh Thương

Tình khúc tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Điểm tựa đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,283

Cảm tạ tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 150