Album: Tình Ngài Gọi Con 1 - Chạnh Thương

Nghe Album: Tình Ngài Gọi Con 1 - Chạnh Thương

Các bài hát trong Album: Tình Ngài Gọi Con 1 - Chạnh Thương