Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Huy Phụng

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Huy Phụng

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Huy Phụng