Nhạc sĩ: Phạm Vĩnh Sơn

50 năm hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 446

40 năm trong nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Tiếng Chúa gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 981

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 559

Kinh Mân Côi niềm hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Kinh Mân Côi vạn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 101

TERESA hồn nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Album Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Con cần chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Xin Mẹ dìu con

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Loan tin Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 44