Nhạc sĩ: Phạm Vĩnh Sơn

50 năm hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 435

40 năm trong nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Tiếng Chúa gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 963

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 550

Kinh Mân Côi niềm hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Kinh Mân Côi vạn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 87

TERESA hồn nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Album Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Con cần chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Xin Mẹ dìu con

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Loan tin Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 38