Nhạc sĩ: Phạm Vĩnh Sơn

50 năm hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 443

40 năm trong nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Tiếng Chúa gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 978

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 557

Kinh Mân Côi niềm hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 170

Kinh Mân Côi vạn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 94

TERESA hồn nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Album Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Con cần chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Xin Mẹ dìu con

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Loan tin Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 43