Nhạc sĩ: Phạm Vĩnh Sơn

50 năm hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 439

40 năm trong nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Tiếng Chúa gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 974

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 553

Kinh Mân Côi niềm hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Kinh Mân Côi vạn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 92

TERESA hồn nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Album Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Con cần chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Xin Mẹ dìu con

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Loan tin Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 42