Nhạc sĩ: Phạm Vĩnh Sơn

50 năm hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 438

40 năm trong nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Tiếng Chúa gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 964

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 552

Kinh Mân Côi niềm hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Kinh Mân Côi vạn năng

Trình bày: | Lượt nghe: 91

TERESA hồn nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Album Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Con cần chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Thánh Thần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Xin Mẹ dìu con

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Loan tin Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 38