Nhạc sĩ: Mai Nguyên Vũ

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Dâng hoa giáo xứ Tiên Chu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Cha ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Khúc Cảm Tạ (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 484

Chuyện Tình Emmanuel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 187

Mộng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 174

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45