Nhạc sĩ sĩ: Mai Nguyên Vũ

Dâng hoa giáo xứ Tiên Chu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Cha ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Khúc Cảm Tạ (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 491

Chuyện Tình Emmanuel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Khúc Cảm Tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 217

Mộng Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 183

Tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45