Ca sĩ: Trọng Tín

Tiểu sử Trọng Tín

Album Trọng Tín

MV Trọng Tín

Bài hát Trọng Tín

Vườn huyền thoại

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Tuổi xanh dâng hương

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Mẹ diễm phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 443

Dâng Mẹ con ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Theo gương Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 305