Ca sĩ: Trọng Tín

Tiểu sử Trọng Tín

Album Trọng Tín

MV Trọng Tín

Bài hát Trọng Tín

Vườn huyền thoại

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Tuổi xanh dâng hương

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Mẹ diễm phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 387

Dâng Mẹ con ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Theo gương Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 286