Ca sĩ: Trọng Tín

Tiểu sử Trọng Tín

Album Trọng Tín

MV Trọng Tín

Bài hát Trọng Tín

Vườn huyền thoại

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Tuổi xanh dâng hương

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Mẹ diễm phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 496

Dâng Mẹ con ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Theo gương Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 318