Ca sĩ: Trọng Tín

Tiểu sử Trọng Tín

Album Trọng Tín

MV Trọng Tín

Bài hát Trọng Tín

Vườn huyền thoại

Sáng tác: | Lượt nghe: 91

Dâng trọn tình thơ

Lượt nghe: 445

Mẹ Chúa Trời cao sang

Sáng tác: | Lượt nghe: 104

Mẹ diễm phúc

Sáng tác: | Lượt nghe: 509

Dâng Mẹ con ơi

Sáng tác: | Lượt nghe: 55

Theo gương Thánh Gia

Sáng tác: | Lượt nghe: 195

Chuyện đạo sĩ thứ tư

Sáng tác: | Lượt nghe: 263