Nhạc sĩ: Mai Phạm

Tiến về nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 588

Dâng Bánh Rượu Noen

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Mi-Ca-E (Slideshow)

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Hay là Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 19

Hay là Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 24

Cảm tạ Chúa Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Bánh rượu dâng Người

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Cõi thiên dường

Trình bày: | Lượt nghe: 22

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Chúa đã sống lại

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Đồng ca 6

Trình bày: | Lượt nghe: 27