Nhạc sĩ: Mai Phạm

Tiến về nhà Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 640

Dâng Bánh Rượu Noen

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Mi-Ca-E (Slideshow)

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Hay là Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 20

Hay là Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 24

Cảm tạ Chúa Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Bánh rượu dâng Người

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Cõi thiên dường

Trình bày: | Lượt nghe: 22

Tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Chúa đã sống lại

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Đồng ca 6

Trình bày: | Lượt nghe: 29