Ca sĩ: Thanh Sử

Tiểu sử Thanh Sử

Album Thanh Sử

MV Thanh Sử

Bài hát Thanh Sử

Sẽ có ngày về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Bước Theo Chân Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Ra Khơi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 147

Tình Ngài yêu con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 99

Tự hỏi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 75

Chuyện một đêm đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Gọi tên em

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Tất cả là hồng ân

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 164

Sẽ có ngày về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Đỉnh Yêu Thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Cơn Cám Dỗ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Yêu Là Hy Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Xin cứ dùng con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 67

Từ Ngày Có Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 197