Ca sĩ: Thanh Sử

Tiểu sử Thanh Sử

Album Thanh Sử

MV Thanh Sử

Bài hát Thanh Sử

Sẽ có ngày về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Bước Theo Chân Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Ra Khơi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 161

Tình Ngài yêu con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 100

Tự hỏi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 77

Chuyện một đêm đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Gọi tên em

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Tất cả là hồng ân

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 167

Sẽ có ngày về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Đỉnh Yêu Thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Cơn Cám Dỗ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Yêu Là Hy Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Xin cứ dùng con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 68

Từ Ngày Có Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 206