Album: Xin Vâng 3 - Cậy Trông Chúa

Nghe Album: Xin Vâng 3 - Cậy Trông Chúa

Các bài hát trong Album: Xin Vâng 3 - Cậy Trông Chúa

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Tất cả là Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Tâm tình cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Trầm khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Mặt trời bình yên

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 765

Tình yêu Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 198