Album: Xin Vâng 3 - Cậy Trông Chúa

Nghe Album: Xin Vâng 3 - Cậy Trông Chúa

Các bài hát trong Album: Xin Vâng 3 - Cậy Trông Chúa

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Tất cả là Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Tâm tình cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Trầm khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Mặt trời bình yên

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 693

Tình yêu Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 187