Ca sĩ: Thanh Uyên

Tiểu sử Thanh Uyên

Album Thanh Uyên

MV Thanh Uyên

Bài hát Thanh Uyên

Gọi lời yêu thương

Sáng tác: | Lượt nghe: 119

Tâm tình ca 4

Sáng tác: | Lượt nghe: 96

Nỗi niềm

Sáng tác: | Lượt nghe: 64

Chuông chiều

Sáng tác: | Lượt nghe: 40

Cảm mến tình Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 484

Theo Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 129

Bài ca Hiệp nhất

Sáng tác: | Lượt nghe: 866

Tâm tình ca 3

Sáng tác: | Lượt nghe: 59

Gọi lời yêu thương

Sáng tác: | Lượt nghe: 113

Sống trong niềm vui

Sáng tác: | Lượt nghe: 71

Lời kinh nguyện trầm

Sáng tác: | Lượt nghe: 51

Dâng Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 285

Tâm tình ca 4

Sáng tác: | Lượt nghe: 189