Ca sĩ: Thanh Uyên

Tiểu sử Thanh Uyên

Album Thanh Uyên

MV Thanh Uyên

Bài hát Thanh Uyên

Gọi lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Tâm tình ca 4

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Nỗi niềm

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 473

Theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Bài ca Hiệp nhất

Trình bày: | Lượt nghe: 858

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Gọi lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Lời kinh nguyện trầm

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 271

Tâm tình ca 4

Trình bày: | Lượt nghe: 184