Album: Hải Âu Thánh Ca 6 - Gọi Lời Yêu Thương

Nghe Album: Hải Âu Thánh Ca 6 - Gọi Lời Yêu Thương

Các bài hát trong Album: Hải Âu Thánh Ca 6 - Gọi Lời Yêu Thương

Nỗi niềm

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 412

Theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Bài ca Hiệp nhất

Trình bày: | Lượt nghe: 849

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Gọi lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Tâm tình ca 4

Trình bày: | Lượt nghe: 175