Album: Lửa Hồng - Giêsu Vẫn Hát Bên Đời

Nghe Album: Lửa Hồng - Giêsu Vẫn Hát Bên Đời

Các bài hát trong Album: Lửa Hồng - Giêsu Vẫn Hát Bên Đời

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Giêsu khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Bông hồng Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Bài tình ca Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Hai nửa phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Du ca Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Nối mãi vòng tay

Trình bày: | Lượt nghe: 325