Album: Lửa Hồng - Giêsu Vẫn Hát Bên Đời

Nghe Album: Lửa Hồng - Giêsu Vẫn Hát Bên Đời

Các bài hát trong Album: Lửa Hồng - Giêsu Vẫn Hát Bên Đời

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Giêsu khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Bông hồng Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Bài tình ca Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Hai nửa phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Du ca Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Nối mãi vòng tay

Trình bày: | Lượt nghe: 304