Album: Lửa Hồng - Giêsu Vẫn Hát Bên Đời

Nghe Album: Lửa Hồng - Giêsu Vẫn Hát Bên Đời

Các bài hát trong Album: Lửa Hồng - Giêsu Vẫn Hát Bên Đời

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Giêsu khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Bông hồng Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Tình Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Bài tình ca Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Hai nửa phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Du ca Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Nối mãi vòng tay

Trình bày: | Lượt nghe: 334