Album: Dâng Ngài Vol.2

Nghe Album: Dâng Ngài Vol.2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 326

Khát vọng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 250

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 116

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 571

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 366