Album: Dâng Ngài Vol.2

Nghe Album: Dâng Ngài Vol.2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Nỗi niềm

Trình bày: | Lượt nghe: 555

Khát vọng

Trình bày: , | Lượt nghe: 412

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Mong đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Xin thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 242

Xin đừng xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 980

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 705