Album: Dâng Ngài Vol.2

Nghe Album: Dâng Ngài Vol.2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài Vol.2

Lễ dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Xin cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Nỗi niềm

Trình bày: | Lượt nghe: 592

Khát vọng

Trình bày: , | Lượt nghe: 420

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Mong đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Xin thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Xin đừng xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Tạ ơn với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,024

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 798