Ca sĩ: Cao Duy

Tiểu sử Cao Duy

Album Cao Duy

MV Cao Duy

Bài hát Cao Duy

Cha ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Alleluia hát lên người ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Xin đến với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 235

Ngài là Thiên Chúa Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Vui mừng Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Đêm hôm ấy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Con Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 111

Đây Tin Mừng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 170

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Lời than của đá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Xin chọn ý Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138