Album: Xuân Trường Vol.01 - Lời Kinh Nguyện Trầm

Nghe Album: Xuân Trường Vol.01 - Lời Kinh Nguyện Trầm

Các bài hát trong Album: Xuân Trường Vol.01 - Lời Kinh Nguyện Trầm

Tim con mơ ước

Trình bày: | Lượt nghe: 383

Xin Ngài, con xin Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 561

Âm thầm

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Con hát dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Cho con vững tin

Trình bày: | Lượt nghe: 177