Album: Xuân Trường Vol.01 - Lời Kinh Nguyện Trầm

Nghe Album: Xuân Trường Vol.01 - Lời Kinh Nguyện Trầm

Các bài hát trong Album: Xuân Trường Vol.01 - Lời Kinh Nguyện Trầm