Album: Phi Nguyễn Vol.02 - Vượt Qua

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.02 - Vượt Qua

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.02 - Vượt Qua

Tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Đỉnh yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Thuở hoang sơ

Trình bày: , | Lượt nghe: 274

Hát lên người ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Làm sao dám mơ

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Người hãy nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Người chết vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Mẹ đứng đó

Trình bày: , | Lượt nghe: 51

Hát mừng Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 448

Lời vọng Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 110