Ca sĩ: Ngọc Huệ

Tiểu sử Ngọc Huệ

Album Ngọc Huệ

MV Ngọc Huệ

Bài hát Ngọc Huệ

Hoan Ca Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Tất cả là Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Trầm khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Mặt trời bình yên

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Ngợi ca tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Đóa hồng dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 683