Ca sĩ: Ngọc Huệ

Tiểu sử Ngọc Huệ

Album Ngọc Huệ

MV Ngọc Huệ

Bài hát Ngọc Huệ

Hoan Ca Phục Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Album Thảo Kính Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Bơ vơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Ngợi ca tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Bơ vơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Hang Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Đóa hồng dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129