Ca sĩ: Ngọc Huệ

Tiểu sử Ngọc Huệ

Album Ngọc Huệ

MV Ngọc Huệ

Bài hát Ngọc Huệ

Hoan Ca Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Tất cả là Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Trầm khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Mặt trời bình yên

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Ngợi ca tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Đóa hồng dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 719