Ca sĩ: Ngọc Huệ

Bài hát Ngọc Huệ

Dâng ngài

Sáng tác: | | Album:

Tiểu sử Ngọc Huệ

Album Ngọc Huệ

MV Ngọc Huệ