Ca sĩ: Ngọc Huệ

Tiểu sử Ngọc Huệ

Album Ngọc Huệ

MV Ngọc Huệ

Bài hát Ngọc Huệ

Hoan Ca Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Tất cả là Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Trầm khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Mặt trời bình yên

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Ngợi ca tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Đóa hồng dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 503