Ca sĩ: Ngọc Huệ

Tiểu sử Ngọc Huệ

Album Ngọc Huệ

MV Ngọc Huệ

Bài hát Ngọc Huệ

Hoan Ca Phục Sinh

Lượt nghe: 50

Cậy trông Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 166

Bơ vơ

Sáng tác: | Lượt nghe: 100

Tất cả là Hồng ân

Sáng tác: | Lượt nghe: 109

Trầm khúc

Sáng tác: | Lượt nghe: 161

Mặt trời bình yên

Sáng tác: , | Lượt nghe: 88

Ngợi ca tình Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 119

Bơ vơ

Sáng tác: | Lượt nghe: 104

Đêm Thánh vô cùng

Sáng tác: | Lượt nghe: 84

Hang Bêlem

Sáng tác: , | Lượt nghe: 67

Hang Bêlem

Sáng tác: , | Lượt nghe: 53

Đóa hồng dâng Mẹ

Lượt nghe: 164

Mẹ ơi

Sáng tác: | Lượt nghe: 101

Tâm tình ca 2

Sáng tác: | Lượt nghe: 175

Bao giờ

Sáng tác: | Lượt nghe: 765